Logo Htlandholding

Phú Quốc được xây dựng trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch

Theo ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cần đón đầu, định hướng cho phát triển bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng, để thành phố Phú Quốc thật sự trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam và cả nước, trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thân thiện và an toàn.

Kiên định thực hiện “mục tiêu kép”

Giai đoạn 5 năm 2021-2025, tình hình kinh tế xã hội trong nước, tỉnh nhà sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Đặc biệt là diễn biến của đại dịch COVID-19 cũng như tình trạng biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn… Với các chỉ tiêu mà tỉnh đề ra để phát triển kinh tế xã hội đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong 5 năm tới đạt từ 7,24% trở lên, riêng năm 2021 đạt từ 6,01% trở lên. Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trong tình hình mới, đó là vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu này, UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trọng tâm là tập trung xây dựng triển khai hiệu quả các chương trình đề án kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI theo hướng phù hợp với nguồn lực của tỉnh, phải đảm bảo tính khả thi, xác định rõ lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Về Nông, lâm nghiệp, thủy sản thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Về công nghiệp tập trung phát triển theo chiều sâu ưu tiên thu hút đầu tư những dự án ứng dụng công nghệ cao thân thiện với môi trường phù hợp với xu thế phát triển. Về thương mại dịch vụ, phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, phát triển du lịch trong mối liên kết vùng, các trung tâm kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Đối với kế hoạch năm 2021, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị từng sở, ngành, địa phương, đơn vị phải xây dựng ngay các chương trình kế hoạch công tác sát với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được tỉnh đề ra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phải phân công cụ thể người phụ trách.

“Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các ngành lĩnh vực theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tập trung triển khai các ngành có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh có giá trị gia tăng cao, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội”, ông Thành nhấn mạnh.

Xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu

Theo ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, năm 2020 tổng thu cân đối được khoảng 8.200 tỉ đồng trong đó riêng Phú Quốc chiếm gần 30%. Tuy nhiên gần 60% trong tổng số tiền thu đó là tiền thuê đất và tiền sử dụng đất, còn lại thu dịch vụ khác. Tỉ lệ du lịch và dịch vụ còn khiêm tốn do đó việc đón đầu làn sóng du lịch và đầu tư bất động sản cho địa bàn Phú Quốc là xu hướng tất yếu.

Ông Trung thông tin, các chuyên gia kinh tế cũng đã đề xuất định hướng quy hoạch Phú Quốc trong 2 giai đoạn từ 2020-2030 và đến 2050. Những mục tiêu phải đạt được gồm: Phát triển Phú Quốc trở thành một trung tâm kinh tế tài chính quốc tế; trở thành trung tâm du lịch cao cấp và siêu cao cấp ở những vùng đảo ở phía Nam An Thới; trở thành thành phố lễ hội; đạt tiêu chuẩn thành phố sinh thái và xanh; trở thành thành phố văn minh, thông minh và có công nghệ cao.

Ông Trung nhấn mạnh: “Chúng ta cần đón đầu, từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thân thiện và an toàn”.